Print this page
Sunday, 04 December 2016 12:04

Ε.Ο.Σ. Αθηνών, Παρνασσός – Τουμποράχη, 4 Δεκεμβρίου 2016

Κυριακή  4/12/2016 – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ – ΤΟΥΜΠΟΡΑΧΗ

07:00 : Αναχώρηση από το Σύνταγμα για Κελλάρια Παρνασσού. 
Αναχώρηση από το πάρκινγκ (1.900 μ.) μέσω του χωματόδρομου προς το σαλέ του Χιονοδρομικού Κέντρου «Κελλάρια» , μέχρι το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία (2.200 μ.). Από εκεί περνάμε τις Πόρτες και ανεβαίνουμε στην Τουμποράχη (2.435 μ.).
Επιστροφή, παρακάμπτοντας τον Γεροντόβραχο, στα Κελλάρια.
Μετάβαση με το πούλμαν στο Λιβάδι Παρνασσού για φαγητό.

Ώρες Πορείας.: 6   
Βαθμός Δυσκολίας : Β  (Αναβάσεις με μικρές δυσκολίες στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν και αρχάριοι με καλή φυσική κατάσταση.)

Εξοπλισμός : Χειμερινός (κραμπόν, πιολέ)

Αρχηγός : Ε. Μισιακός

Σαν ενημερώνουμε ότι οι νέες τιμές συμμετοχής στις Αναβάσεις του συλλόγου μας είναι 18€ για τα μέλη μας και 20€ για τους υπολοίπους. Επίσης για τα νέα μέλη μας η πρώτη ανάβαση είναι δωρεάν.

Όλες οι αναχωρήσεις είναι απ’ την πλατεία Συντάγματος (μπροστά απ’ το Ταχυδρομείο) εκτός αν αναφέρεται διαφορετικό σημείο αναχώρησης.

Κατηγορίες Αναβάσεων
Οι αναβάσεις περιγράφονται στο πρόγραμμα ως προς τη χρονική διάρκεια, την υψομετρική διαφορά και την τεχνική δυσκολία τους. Σε κάθε περίπτωση προϋπόθεση συμμετοχής είναι η στοιχειώδης καλή φυσική κατάσταση των συμμετεχόντων. Ο ΕΟΣ Αθηνών έχει καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι αναγραφόμενες ώρες πορείας να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Παρόλα αυτά οι ώρες πορείας εξαρτώνται άμεσα από τις καιρικές συνθήκες, την ποιότητα του χιονιού και την ομοιογένεια της ομάδας και ενδέχεται να είναι διαφορετικές από τις αναγραφόμενες. Η τεχνική δυσκολία επίσης εξαρτάται άμεσα από τις επί τόπου συνθήκες. Το χιόνι ανάλογα με την ποιότητά του, μπορεί να δυσκολεύσει ή να ευκολύνει (εξομαλύνοντας το έδαφος) μια διαδρομή και για αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη στην εκτίμηση της τεχνικής δυσκολίας.

Παρατηρήσεις 
Οι δηλώσεις συμμετοχής για κάθε δράση γίνονται στη γραμματεία του Συνδέσμου. Ακυρώσεις γίνονται δεκτές μέχρι τις 20:00 δύο ημέρες πριν την αναχώρηση. Σε αντίθετη περίπτωση το τίμημα εξοφλείται κανονικά.
Οι αναβάσεις ενδέχεται να είναι και εκτός μονοπατιών.
Στις διαδρομές με χιόνι απαιτούνται γνώσεις χειμερινού βουνού (χρήση πιολέ, κραμπόν κ.λπ.)
Οι αρχηγοί των αναβάσεων μπορούν κατά την κρίση τους να αποκλείσουν από τη διαδρομή άτομα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της ανάβασης, είτε γιατί δεν είναι κατάλληλα εφοδιασμένοι, είτε για κάποιο άλλο βάσιμο λόγο που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ατομική τους ασφάλεια ή την ασφάλεια ολόκληρης της ομάδας.
Οι αρχηγοί των αναβάσεων μπορούν κατά την κρίση τους να μεταβάλουν μερικώς ή ολικώς το πρόγραμμα της ανάβασης με σκοπό την ασφαλέστερη και επιτυχέστερη διεξαγωγή της δράσης.
Εάν κάποιος από τους συμμετέχοντες για οποιονδήποτε λόγο, δεν θέλει ή δεν μπορεί να παρακολουθήσει την ανάβαση ή μέρος αυτής και αποχωριστεί από τους υπόλοιπους, οφείλει να το αναφέρει και να πάρει την άδεια του αρχηγού της δράσης. Σε ενάντια περίπτωση, καμία ευθύνη δεν έχει ο αρχηγός και γενικά ο ΕΟΣ Αθηνών.
Ασφαλιστική κάλυψη στις αναβάσεις εσωτερικού είναι στην προσωπική ευθύνη των συμμετεχόντων.
Το μη ορειβατικό τμήμα όλων των αναβάσεων εξωτερικού διοργανώνεται σε συνεργασία με τουριστικό πρακτορείο που διαθέτει άδεια ΕΟΤ.
Τα μέλη του συνδέσμου πρέπει να ανανεώνουν τη συνδρομή τους στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους και το αργότερο μέχρι τέλος Μαρτίου.
Οι συμμετέχοντες σε αναβάσεις εσωτερικού που επιθυμούν να διανυκτερεύσουν σε δωμάτια (εάν φυσικά υπάρχει αυτή η δυνατότητα), θα πρέπει να φροντίζουν μόνοι τους για την έγκαιρη κράτηση των δωματίων. Τηλέφωνα κάποιων ξενώνων συνήθως παρέχονται από τη γραμματεία του συνδέσμου χωρίς να είναι δεσμευτικό ότι κάποιος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει αποκλειστικά αυτούς.
Οι συμμετέχοντες στις αναβάσεις υποχρεούνται στην υπογραφή υπευθύνου δηλώσεως το κείμενο της οποίας μπορούν να ενημερωθούν από τη Γραμματεία κατά τη δήλωσή τους.
Στις αναβάσεις μπορούν να συμμετέχουν μόνο Μέλη μας ή Μέλη Σωματείων Μελών της ΕΟΟΑ.
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να έχουν την ταυτότητα ΕΟΟΑ μαζί τους και να είναι ενήμερη.

Read 975 times